Rodina Winternitzova

 

Z výpovědi paní Šárky Bartoňové:

Rodina Winternitzových pocházela ze Slivence, nyní jihozápadní části Prahy.

Ludvík Winternitz se narodil 14. 10. 1874 ve Horních Mokropsech a později žil ve Slivenci, kde rodina Winternitzových vlastnila velkostatek. Jeho předci žili také ve Slivenci a okolí a jsou pochováni na židovském hřbitově v Mořině.

(Zdroj: https://www.badatelna.cz/?wicket:interface=print:35:1)

 

 

Fotografie Ludvíka Winternitze

(zdroj: rodinné album paní Šárky Bartoňové)

 

Anna Winternitzová, rozená Wurmová, se narodila 29. 11. 1892 v Rymáni u Mníšku pod Brdy rodičům Leopoldu Wurmovi, zvanému Schikovi, a Marii, rozené Weisskopfové.

 

Fotografie paní Anny Winternitzové

(zdroj: rodinné album paní Šárky Bartoňové)

 

Foto: předkové rodiny Winternitzovy jsou pochováni na hřbitově v Mořině
 
(Zdroj: https://www.chewra.com/keshetnew/kweb/location_tombs.aspx?lid=193&kid=0&page=1&query=Winternitz)
 

Ludvíka a Annu Winternitzovy dělil osmnáctiletý věkový rozdíl, ale manželství měli šťastné a naplněné. Ve Slivenci se jim 10. 11. 1922 narodil vytoužený syn Josef. V druhé polovině dvacátých let se přestěhovali do Dolního Bezděkova, kde bydleli ve „Dvoře“ č.p. 1. Ludvík Winternitz měl zřejmě tento velkostatek v nájmu. Zažívali zde šťastné chvíle, Ludvík se staral o ženu Annu jako o květinku a nosil ji v náručí do schodů. Josef začal chodit do školy v Horním Bezděkově a hrál si s ostatními vesnickými dětmi.

 

Fotografie Josefa Winternitze ze dne 1.1.1923

(zdroj: rodinné album paní Šárky Bartoňové)

 

 

"Ludvík Winternitz byl vážený a zkušený muž, který se těšil všeobecné úctě, rozuměl své práci v zemědělství a vedl svého syna k tomu, aby pokračoval v jeho šlépějích. Anna Winternitzová žila pro rodinu. Kvůli zdravotním problémům měla hodně oteklé nohy. Winternitzovi byli velmi zámožná rodina, ale měli sociální cítění. Moje babička u nich od dětství žila jako schovanka, protože pocházela z chudé rodiny. Vyprávěla mi, jak při návštěvě divadla v Praze pan Ludvík Winternitz štědře obdaroval flašinetáře, nebo jak velkoryse přešel, když mu lidé žalovali, že někdo kradl na jeho poli."

                                                                                                                                                                    (z výpovědi Šárky Bartoňové)

Asi v polovině 30. let se rodina přestěhovala do Slaného do domu v č.p. 390 v Ouvalově ulici (Hemerkův statek). Josef nastoupil roku 1935 do Státního československého reálného gymnasia ve Slaném (fotografie č. 3) a pak zřejmě začal studovat hospodářskou školu v Roudnici.

 

Fotografie Josefa s tatínkem a dědou Leopoldem Wurm alias Schick

(zdroj: rodinné album paní Šárky Bartoňové)

Fotografie z Josefova dětství

(zdroj: rodinné album paní Šárky Bartoňové)

 

Fotografie z Josefova školních let (1. řada, 2. zleva)

(zdroj: rodinné album paní Šárky Bartoňové)

 

Fotografie č. 3: Kopie třídního výkazu Josefa Winternitze 

(zdroj: SOA v Praze, Státní okresní archiv Kladno; Fond Státní československé reálné gymnasium, třídní výkaz za rok 1935/36, třída 1., číslo v t.v. 42, Josef Winternitz)

 

Fotografie ze školního výletu na Křivoklátě, rok 1936 (Státní československé reálné gymnasium)

(zdroj: rodinné album paní Šárky Bartoňové)

Fotografie šestnáctiletého Josefa Winternitze ve školní uniformě

(zdroj: rodinné album paní Šárky Bartoňové)

 

Ve Slaném rodinu Winternitzovu zastihly útrapy spojené s nacistickou okupací a 26.2. 1942 museli nastoupit do transportu Z v Kladně a odtud byli odvezeni do Terezína. Josef Winternitz 17.3.1942 odeslal z Terezína lístek, kde uvádí, že bydlí v Sudetských kasárnách v pokoji č. 1. Na podzim 15.10. 1942 museli všichni tři nastoupit do transportu Bv s cílovou stanicí vyhlazovací tábor Treblinka. Z tohoto transportu, do kterého nastoupilo 1998 lidí, nikdo nepřežil.

 

Čísla transportů:

Ludvík Winternitz

transport Z, č. 616 (26.02. 1942 Kladno -> Terezín)
transport Bv, č. 381 (15.10. 1942 Terezín -> Treblinka)

Anna Winternitzová

transport Z, č. 615 (26.02.1942 Kladno -> Terezín)
transport Bv, č. 380 (15.10.1942 Terezín -> Treblinka)

Josef Winternitz

transport Z, č. 614 (26.02.1942 Kladno -> Terezín)
transport Bv, č. 450 (15.10.1942 Terezín -> Treblinka)

Zdroj: https://www.holocaust.cz/cz2/victims/help/transport_abbrev

 

 
Dopisnice odeslaná z Terezína 17.3. 1942
Překlad:
Milý Rudolfe!
Já a rodiče jsme zdrávi. Vede se nám zcela dobře, jak doufáte. Piš brzy a hodně. Pozdravuj určitě tetu, Šikovi a Jardu.
Zdraví vás všechny                                  Josef

 

Podoba Hemerkova statku, kde bydlela rodina Winternitzova ve 30. letech (před a po rekonstrukci)

Zdroj: https://hemerkuvstatek.slansko.cz/