Rodina Popperova

 

    Hugo Popper se narodil 28.12. 1874 ve Slaném. Před válkou se živil hospodařením. Působil také jako dlouholetý zástupce předsedy slánské židovské obce. Před deportací žil se svou ženou Eliškou, narozenou 21.10. 1883, a synem JUDr. Egonem Popperem ve Slaném v domě č. 58 v Soukenické ulici.  Rodině  Hugo Poppera patřil statek v Libovici č. 1. Po zabrání židovského majetku spadal statek pod německou správu. Na jeho správu dohlíželi Němci z Terezína. Správou byl pověřen Ladislav Bayer.

Takto vzpomíná na Hugo Poppera  Stanislav Bayer, synovec Ladislava Bayera:

„Majitele Popperova statku zavřeli někdy v roce 1942 nebo 1943 do koncentračního tábora, jeho ženu také. Pamatuji se, kdy jsem jej viděl naposledy. Bylo před poutí, venku teplo. Na naší pavlači, k níž vedly kamenné schody, byl ale příjemný chládek. Pan Popper zde seděl s otcem, s nimi také má teta, otcova sestra. Pekly se pouťové koláče, a tak teta nějaké přinesla. A pak se zeptala pana Poppera: „Pane Popper, s dovolením, mohla bych vidět tu hvězdu, co musíte nosit?“ Nato rozhalil kabát se slovy: „No, prosím.“Teta se zmohla jen na smutnou odpověď: „Pane Popper, vidíte, vy, který máte takový majetek, tady sedíte jako žebráček.“„Kdybych já mohl vždycky takhle sedět a jíst takové dobré koláče, musel bych si jedině libovat!“ zahlaholil. Tento rozhovor mi utkvěl v paměti.“

    Hugo Popper byl se svou manželkou Eliškou odvezen 26.2. 1942 transportem z Kladna do Terezína (Hugo Popper transportem Z-591, jeho žena   Z-592). 28.10. 1944 byl převezen do Osvětimi. Válku nepřežil. Přesné datum jeho smrti a místo není známo. Deportovány byly také jeho děti – Běla a Egon. Válku přežila pouze jeho dcera Běla (nar. 19.11. 1910). Ta se provdala za zubaře MUDr. Šimka. Protože se jednalo o smíšené manželství byla deportována až na konci války. Šimkovi měli jediného syna Petra.

    V roce 1948 si  libovický statek tzv.„židovnu“ pronajal Václav Suchopárek. Nehospodařil zde však dlouho. Ještě téhož roku převzal usedlost státní statek a později zemědělské družstvo. Po  smrti Šimkových se Václav Suchopárek ujal  opatrovnictví jejich syna Petra. Petr Šimek údajně trpěl schizofrenií, která se u něj projevila během studií na vysoké škole. Podle zpráv pana Stanislava Bayera již zemřel. Po roce 1989 na statku opět hospodařil vnuk Václava Suchopárka. V roce 2012 získal statek ve  veřejné dražbě Obecní úřad Libovice.

Zdroj:

Slaný a Slánsko v letech 1939-1945, sborník z historické konference Slaný 2010, Židé ve Slaném za nacistické okupace, Mgr. Blanka Rozkošná, str.7-23, vydalo Vlastivědné muzeum ve Slaném ve spolupráci s Městským úřadem Slaný, Slaný 2011

 

Vlevo na fotografii  je Egon Popper a vpravo jeho spolužák Alois Linke v době studií na slánském gymnasiu

(zdroj: Fotografii nám poskytl pan Libor Dobner. Alois Linke byl prastrýcem pana Dobnera)

Náhrobek rodiny Hugo Poppera na slánském židovském hřbitově

Zdroj: školní archiv

Dům č. 58 v Soukenické ulici, ve kterém bydlela rodina Popperova

Zdroj: školní archiv