Rodina Langweilova

 

Alois Langweil, bratr  Salomona Langweila (prapraděda  Pavla Pešaty), měl ve Slaném obchod kožemi a v roce 1860 zde založil také továrnu na svršky na obuv, které vyvážel do celého světa. V letech 1885 až 1893 byl ve Slaném starostou židovské náboženské obce.

Narodil se v Budyni nad Ohří 2.3.1817 a zemřel 16.10.1893 ve Slaném. Jeho manželka Charlotta (rozená Ledererová) se narodila 25.7.1819 v Libochovicích v domě č.p.1. a zemřela 5.2.1892 ve Slaném. Oba jsou  pochováni na slánském židovském hřbitově.

Jejich syn Richard Langweil, narozený 25.11.1854 v Budyni nad Ohří, zakoupil 18.5.1884 ve Slaném dům v Soukenické ulici č.p.57 a později po otci převzal továrnu i obchod. Spolu s Václavem Štechem zakládal ve Slaném v roce  1879 bruslařský klub a v roce 1881 mládenecký klub, ve kterém byl pokladníkem.  V roce 1891 byl předsedou okresního výstavního výboru. Dále byl  členem zastupitelstva ve Slaném, které 20.1.1896 založilo městskou spořitelnu a od r.1898 do roku 1903 v ní byl členem revidujícího komitétu. Jistý čas byl i členem okresního zastupitelstva, členem správní rady chemické továrny, členem dozorčího výboru okresní nemocenské pokladny, členem výboru obchodního grémia ve městě a členem železniční komise. Byl také členem školního výboru Obchodní pokračovací školy a činným členem Muzejního spolku ve Slaném s příspěvkem 1 zlaté ročně. Slánskému muzeu věnoval vzácnou sbírku římských a řeckých mincí. Do vínku slánské veřejné  knihovny vložil, při jejím založení v roce 1891, asi 15 spisů. Přičinil se rovněž o zřízení telefonu ve Slaném, jakož i o stavbu dráhy. Zasloužil se rovněž o založení Ústřední jednoty obchodních grémií v Království českém. Byl také známým mecenášem při pomoci potřebným, zejména dětem. V roce 1900 veškerou veřejnou činnost ve Slaném opustil. 1.5.1900 přenechal továrnu Rudolfu Steinovi z Prahy, odešel do Vídně a v říjnu 1907 do Berlína. Dům v Soukenické ulici č.p.57  v prosinci 1901 pronajal a 18.1.1908 prodal Heřmanu Löwitovi.

Richard Langweil zemřel v roce 1941 v Berlíně-Schönberg, am park. Jeho manželka Marie (rozená Thieben) se narodila 14.1.1865 v Domažlicích. Jejich sňatek se uskutečnil v Praze dne 9.1.1887. Před válkou žila se svým manželem Berlíně a odtud byla také transportována do Terezína,  kde 13.9.1942 zemřela.

 

Fotografie č. 1:  Kopie z matriky oddaných Slaný, inventární číslo 1862

Jejich syn Artur Langweil, narozený v roce 14.10.1887 ve Slaném v Soukenické ulici č.p. 57, odešel ještě před  1.světovou válkou do USA, kde se oženil. Již v roce 1919 je uváděn jako občan USA.

Druhý syn Rudolf Langweil, narozený 22.12.1889 ve Slaném v Soukenické ulici č.p. 57, žil před válkou s manželkou Lili (rozenou Barovou, narozenou16.4.1893 v Mannheimu) v Německu. Odtud se přestěhovali do Prahy XII.  8.2. 1942 nastoupili k transportu  W, č. 837  z Prahy do Terezína. 1.4.1942 byli převezeni  transportem  Ag, č. 309  z Terezína do koncentračního tábora  Piaski v Polsku, tam také oba  zemřeli.

Rudolfův syn z prvního manželství John, který se  narodil 27.8.1920 v Berlíně, žil v USA.

Věrným přítelem Richarda Langweila byl Václav Štech, který ve svých vzpomínkových fejetonech „Přes ostnaté dráty - paměti českého tvrdohlavce“ věnoval rodu Langweilů celou poslední kapitolu. Fejetony vydala knižně v roce 2011 Knihovna Václava Štecha ve Slaném.

Fotografie č. 2:  Richard, stojící Arthur, sedící Rudolf a manželka Marie

Zdroj: https://vhaonline.usc.edu/login.aspx?returnPath=/quickSearch/resultList.aspx 

Údaje těch, kteří zahynuli (manželka Richarda a syn Rudolf s manželkou):

Marie Langweilová, narozena 14. 01. 1865 Domažlice, manželka Richarda Langweila

transport I/45, č. 3819 (14.08.1942 Berlín -> Terezín)

Zaynula 13. 09. 1942  v Terezíně

Fotografie č. 3: Oznámení o úmrtí Marie Langweilové, www.holocaust.cz/cz/document

 

Rudolf Langweil, narozen 21. 12. 1889 Slaný

poslední bydliště před deportací:
Praha, XII

adresa/místo registrace v protektorátu:
Praha XII, Slezská 11

transport W, č. 837 (08.02.1942 Praha -> Terezín)
transport Ag, č. 309 (01.04.1942 Terezín -> Piaski)

Zahynul

Fotografie č. 4: Pamětní list Rudolfa Langweila, www.yadvashem.org

 

Lili Barová, narozena 16. 04. 1893 Mannheim Německo, manželka Rudolfa Langweila

poslední bydliště před deportací:
Praha, XII

adresa/místo registrace v protektorátu:
Praha XII, Slezská 11

transport W, č. 838 (08.02.1942 Praha -> Terezín)
transport Ag, č. 310 (01.04.1942 Terezín -> Piaski)

Zahynula

Fotografie č. 5: Paměntní list Lili  Langweilové, rozené Barové, www.yadvashem.org

 

Fotografie č. 6: Náhrobek Aloise a Charloty Langweilových na slánském židovském hřbitově, rodinný archiv - Pavel Pešata

 

Fotografie č. 7: Dům č.p.57 v Soukenické ulici, kde bydlela rodina Richarda Langweila, rodinný archiv - Pavel Pešata

 

Fotografie č. 8: Heřman Löwit s bratry Langweilovi - vlevo Artur a vpravo Rudolf, rodinný archiv - Pavel Pešata

 

Fotografie č. 9:  Kopie z matriky narozených Artura a Rudolfa Langweilových Slaný, inventární číslo 1860

 

Zdroje:

Výpověď pana Pavla Pešaty ze Slaného.

Informace jsou doplněny o údaje z publikací Ročenka Slánský obzor; Čtrnáctideník Světlo a Svobodný občan; Mgr.Blanka Rozkošná, "Židovské obce na kladensku a slánsku"; Václav Štech, vzpomínkové fejetony  "Přes ostnaté dráty-paměti českého tvrdohlavce"; Libor Dobner, Z historie řemesel, obchodu a průmyslu ve Slaném a na Slánsku.

www.yadvashem.org

www.holocaust.cz

https://vhaonline.usc.edu/login.aspx?returnPath=/quickSearch/resultList.aspx