Rodina Schwarzova

Rodina  Schwarzů pocházela také ze Slaného. Karel Schwarz vlastnil rodinnou obchodní firmu se střižním zbožím. On i jeho manželka, Amalie Schwarzová, byli skvělými obchodníky. Nejprve podnikali v domě u Kozmů, později se zmohli na a obchod ve vlastním domě naproti Baťovi.

Měli jednoho syna Františka a dvě dcery. Před válkou

neváhali a  jako jediní opustili svůj majetek a stihli utéci, než Hitler uzavřel hranice.

Stará paní Schwarzová umřela cestou po moři a ostatní se zachránili.

Po válce se přihlásili k svému majetku, ale ten jim navrácen nebyl. Rodina  se tedy vrátila zpět do Ameriky.

 

 „Schwarzovi byli skvělí obchodníci. Nejdřív byli u Kozmů, pak se zmohli a obchodovali ve velkém domě naproti Baťovi. Ti jediní neváhali opustit majetek a utéci, než Hitler zavřel hranice.

Byla to početná rodina, měli několik synů. Stará paní zemřela po cestě na moři, ostatní se zachránili. Po válce se přihlásili o svůj majetek, ale komunisté je odmítli s tím, že nebyli v odboji – to je co!“

Z výpovědi paní Vodičkové