Pátrání v archívu

  

    Protože pátrání po našich dětských zmizelých sousedech nebylo vůbec jednoduché a stop bylo opravdu velice málo, obrátili jsme se s prosbou na paní doktorku Irenu Veverkovou, specialistku Okresního archivu v Kladně, zda by nám mohla pomoci s pátráním po archiváliích dokládajících životy našich židovských dětí. Proto jsme navštívili Okresní archiv v Kladně, kde nám paní doktorka přichystala třídní výkazy obecné školy a Státního československého reálného gymnasia ve Slaném z let 1935-1939. Z těchto dokumentů se nám podařilo dohledat katalogové listy několika slánských židovských dětí – Vladimíra Beneše, Josefa Beneše, Marty Kohornové, Otty Frankenbuše, Josefa Winternitze a Zdeňka Ecksteina. Z těchto katalogových listů jsme se dozvěděli zajímavosti o jejich prospěchu, kázni a také informace o ukončení jejich studia v letech 1938-1939.  Překvapením pro nás bylo jméno Kohornové, o které jsme dosud nenašli zmínky v žádných jiných historických pramenech. Její jméno se nám nepodařilo najít ani v seznamu deportovaných, ani v seznamu uvedeném paní Mgr. Blankou Rozkošnou v historickém sborníku.  Z katalogových listů jsme se dozvěděli, že v roce 1938 bydlela v Kvíčku a její otec byl lékař. Vypadá tedy, že naše pátrání bude mít opět nový směr…

Paní doktorce tímto velmi děkujeme za spolupráci a pomoc.

Foto: školní archiv