Sázeli jsme krokusy

 

    Cibulky žlutých krokusů jsme se rozhodli zasadit před naši školu jako živou připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jež  se staly obětí ŠOA. Jejich žlutá barva nám bude připomínat žlutou Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni nosit během nacistické vlády.

    Pro sázení jsme vybrali vstupní prostor mezi 1. a 2. stupněm. Místo bylo nejprve potřeba zbavit trávníku, zrýt, zúrodnit a připravit tak vhodné podmínky pro sázení cibulek. Na přípravě záhonu se podíleli v průběhu měsíce září někteří žáci ze tříd 6.B a 7.B. Krokusy pak zasadili žáci ze třídy 4.B do tvaru dvou židovských hvězd. Během následujících podzimních dnů jsme společně sledovali, zda květiny vyrostou. V ideálních podmínkách měly cibulky vykvést na konci ledna nebo na začátku února jako připomínka Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (přesně dne 27. ledna). Naše krokusy spatřily světlo světa až na začátku dubna.

 

Foto: školní archiv