Práce na projektu a ve školních dílnách

 

   

    Po celý duben jsme se věnovali problematice antisemitismu. Plnili jsme a zpracovávali různé úkoly, vyhledávali a třídili informace, pracovali s historickými mapami, zúčastnili se výukového programu v městské knihovně a besedy s paní kazatelkou Janou Daněčkovou,  využili také program Infocentra Slaný na téma „Židé a židovské památky ve Slaném Zkrátka -shromažďovali jsme veškeré studijní materiály, které bychom mohli využít během projektového dne.

    Měsíc květen jsme symbolicky zahájili projektovým dnem „Květiny obětem“. Během projektového dne jsme byli rozděleni do určitých dílen, které byly přizpůsobeny věku a našim vědomostem. Vedle dílen literárních jsme procházeli dílnami historickými, výtvarnými, kulturními, zeměpisnými a multimediálními. Každou dílnu vedl mistr dílen, tedy jeden z  vyučujících. Každá třída prošla během dne třemi dílnami.

Psali jsme různé slohové práce, vyplňovali pracovní listy, zakreslovali do historických map, připravovali prezentace, sepisovali a ilustrovali příběhy Starého zákona, seznamovali se s židovskými zvyky, tradicemi, zpracovávali reportáže, natáčeli rozhovory a naučili se, jak provázet veřejnost výstavou „Zmizelí sousedé“.

    Ze všech prací se nám podařilo vytvořit výstavu v prostorách školy a později v „Malé galerii“ Vlastivědného muzea ve Slaném s názvem „Květiny obětem“ a "Zmizelí sousedé". Dalším výstupem projektu bylo vydání „Židovských novin“, které si mohli návštěvníci výstavy  zakoupit.