Chronologie projetku

 

Září/říjen 2010

Na školu nám dorazily cibulky žlutých krokusů mezinárodního projektu "Krokus“, do kterého jsme se zapojili. Tento projekt probíhá pod záštitou irské organizace Holocaust Education Trust (HETI).

 

Duben 2011

Obdrželi jsme nabídku na zapůjčení putovní výstavy "Zmizelí sousedé".

 

Zahájení dvouměsíčního školního projektu „Květiny obětem“.

 

Přednáška paní kazatelky Jany Daněčkové.

 

Pátrání po stopách Židů ve Slaném společně s Infocentrem Slaný.

 

Práce v dílnách.

 
 

Květen  2011

 1. výstava projektu „Květiny obětem“ a „Zmizelí sousedé“ v prostorách školního klubu „Bungr“ - bývalého protiatomového krytu.

 

 2. výstava ve dnech městských slavností v Malé galerii Vlastivědného muzea na Masarykově náměstí ve Slaném.

 

Březen 2012

Práce se získanými daty, dohledávání informací, návštěva Státního okresního archivu v Kladně, tvorba webových stránek  a návrh finální podoby panelu Slánští Zmizelí sousedé.

 

Listopad 2012

Na základě výzvy, kterou jsme uveřejnili ve Slánských listech, nás dopisem kontaktovala paní Olga Novotná z Brna, rodačka ze Slaného, spolužačka pana Vladimíra Beneše. Dozvěděli jsme od ní nové informace o rodině Benešových.

 

Leden 2013

Ozvala se nám paní Šárka Bartoňová z Plzně. O projektu se dozvěděla z našich webových stránek. Babička paní Šárky byla údajně blízká přítelkyně rodiny Winternitzových. Plánujeme společné setkání, abychom získali fakta a fotografie dokumentující život této židovské rodiny.  

 

Duben 2013 -2. setkání pamětníků

Setkání žáků  s pamětníky se uskutečnilo  v dubnu  roku 2013 podařilo. Tentokrát byl vzácným hostem pan Jiří Lieberzeit, který nám vyprávěl také jeden téměř zapomenutý příběh. Příběh své tety Anny Libecajtové...

 

Srpen 2013 - pátrání pana Jaroslava Ulricha z Pozdně

V srpnu 2013 jsme  "objevili" další dvě židovské rodiny, které  na Slánsku hledaly útočiště v době války. Díky výpovědi pana Jaroslava Ulricha z Pozdně jsme se dostali na stopu Berty Löwyové a Zikmunda Helera.

 

Říjen 2013 -Setkání s paní Irenou Bicencovou

Poslední setkání s pamětníky proběhlo v říjnu loňského roku. Paní Irena Bicencová, které tímto také srdečně děkujeme, nás přivedla na stopu rodiny Schwarzů, Fantů a Lewitů.

 

Říjen 2013- Nabídka k účasti na mezinárodním semináři  v Terezíně

V říjnu se na nás  obrátilo Židovské muzeum v Praze s nabídkou, která se nedá odmítnout. Naše škola byla pražským židovským muzeem vybrána, aby na mezinárodním semináři v Terezíně  prezentovala projekt pražského židovského muzea "Zmizelí sousedé". Tato nabídka se pro naši školu stala opravdu velkou
poctou  a zároveň výzvou.

 

Listopad 2013- Mezinárodní konference v Terezíně

22.11. 2013  se vydala skupinka našich žáků do Památníku Terezín, kde na semináři "Holokaust ve vzdělávání", určeném pro vyučující dějepisu, odprezentovala projekt "Slánští Zmizelí sousedé". Vedle naší prezentace mohli účastníci vyslechnout zajímavé příspěvky z Polska, Německa, Slovenska, Izraele či Nizozemska.

 

Únor 2014 - Slánská radnice

V lednu jsme ve Slánské radnici uveřejnili výzvu, ve které prosíme o pomoc pamětníky ze Slaného a okolí.  Již v únoru letošního roku nás překvapili velice milými dopisy paní učitelka Vodičková z Lotouše, pan Libor Dobner ze Slaného a paní Bystrá, kterým touto cestou mnohokrát děkujeme...

 

Březen 2014

Vlastivědné muzeum ve Slaném

Podpořili jsme pietní akci Československé církve husitské, při které jsme si připomněli černý den v rodinném koncentračním táboře v Osvětimi - Birkenau.

Jednalo se o naši první přednášku pro slánskou veřejnost!

 

Květen 2014

PROJEKTOVÝ DEN -  Práce na našich panelech

Vyhlásili jsme projektový den, během něhož jsme připravovali materiály potřebné pro tvorbu našich panelů.

Založili jsme e-mailovou adresu „Zmizeláčů“ (slanstizmizelisousede@seznam.cz) a stránky FACEBOOKU. Také se nám podařilo najít kontakt na dalšího „zmizelého souseda“…O koho jde, zatím neprozradíme!

Jsme na stopě…  Naše cesta pokračuje…

 

Červen - září 2014

Grafická práce na panelech

Pro náš projekt se nám podařilo  získat paní Jitku Hlušičkovou. Upřímně – moc práce nám to nedalo! Jitka Hlušičková si pohrála s grafikou a z našich materiálů vyčarovala úžasné panely.

Díky ní se nám podařilo předat finální podobu panelů Židovskému muzeu v Praze.

Děkujeme!

 

Říjen 2014

Slavnostní otevření výstavy Slánští Zmizelí sousedé

Po pěti letech k nám na školu opět dorazila výstava Zmizelí sousedé. Čekali jsme netrpělivě…Přijely i naše panely!

Během oslav 50. výročí naší školy jsme výstavu slavnostně otevřeli - společně s paní Martou Vančurovou, Jitkou Hlušičkovou a Šárkou Bartoňovou.

 

Zmizelí sousedé na 3. ZŠ Slaný

Poslední týden v říjnu mohla vidět výstavu Slánští Zmizelí sousedé také slánská veřejnost a zároveň žáci naší školy. Výstavu navštívilo přibližně 300 žáků.

 

Listopad 2014

Výstava Zmizelí sousedé opět v slánském muzeu

31. 11. 2014 jsme naši výstavu přestěhovali do slánského muzea, kam se vrátila po pěti letech. Od 3.11 do 7.11. si výstavu mohla prohlédnout slánská veřejnost. Návštěvníkům se věnoval tým Zmizelých sousedů…

 

Navázání spolupráce s Mgr. Zdeňkem Víškem

Díky panu Mgr. Zdeňku Víškovi ze Slaného přidáváme mezi příběhy našich Zmizeláčů také příběh  FELIXE ARNOŠTA HELLERA, PŘÍSLUŠNÍKA RAF.

Chcete-li se dovědět více o "Wintonově dítěti" ze Slaného, čtěte v sekci židovské rodiny/Felix Arnošt Heller

 

Seminář

Po roce jsme  byli opět přizváni k účasti na mezinárodním semináři „Holocaust ve vzdělávání“ v Terezíně, kde náš tým opět odprezentoval chronologii projektu a přiblížil příběhy rodin, jejichž osudy jsme za poslední rok vypátrali.

 

Prosinec 2014

Natáčení v Praze

Zmizeláči natáčeli v Židovském muzeu v Praze pro pořad Zprávičky ČT Déčko!

Odvysíláno 18.12. 2014, najdete v archivu zpráv!

 

Práce na příspěvku do historického sborníku

Tvorba příspěvku, který mapuje náš projekt od samotného vzniku až do dnešní doby. Článek vyjde díky spolupráci s p. Mgr. Z. Víškem  v historickém sborníku.

 

Leden 2015

Rozhovor pro Lidové noviny

Náš tým poskytl rozhovor paní redaktorce Juditě Matyášové. Článek vyjde  v Lidových novinách 28.1. 2014 - na straně 2.

 

Přednáška na ZŠ Velvary

Zmizeláči prezentovali náš projekt na ZŠ Velvary. Naše historicky první přednáška pro žáky  našeho regionu! Článeček o této akci si můžete přečíst v Kladenském deníku (pravděpodobně 28.1.)

 

4. setkání pamětníků

27.1. 2015 proběhlo  4. setkání žáků  osmých tříd s pamětníky. Vzácnými hosty byly paní M. Klapalová, p. Bechyňová, p. Syrovátková a paní Bartoňová. Díky nim se nám podařilo získat informace o rodině Otty Frankenbusche a o rodině Fantů ze Slaného.

Zároveň jsme také poskytli rozhovor do Kladenského deníku (článek vyjde patrně 29.1.)

 

Dopis panu L. Eliášovi

Dopisem jsme kontaktovali další ztracené „dítě“ našeho města, pana L. Eliáše. Za kontakt vděčíme paní M. Klapalové.  Děkujeme!

Nyní jen čekáme na odpověď!

 

Dopis rodině Marty Kohornové

Díky pátrání Jany Hokovské  z 8.B jsme se dostali na stopu rodiny Kohornů. Druhou pomocnou ruku nám podala paní Judita Matyášová z Lidových novin, která nás nasměrovala na potomka paní Marty … Děkujeme!

Nyní čeká náš tým na odpověď…