Povídání o Bibli

 

    V rámci projektu „Květiny obětem“ jsme  mezi námi opět po roce přivítali paní Janu Daněčkovou, kazatelku Evangelické církve metodistické. Série besed a přednášek byla určena  pro žáky 2. stupně a byla zaměřena opět na židovskou tematiku.

    Jsme velice rádi, že můžeme poznávat Bibli i jiným způsobem, než je tomu v běžných vyučovacích hodinách. Paní kazatelka si tentokrát pro nás připravila velmi zajímavý program zaměřený především na Starý zákon. Připomněli jsme si příběhy Starého zákona, dozvěděli se mnoho zajímavých informací z historie Židů (zvláště z období starověku), nahlédli jsme do historických map, seznámili jsme se hebrejským písmem a literaturou. Program byl také tematicky zaměřen na blížící se Velikonoce.

    Nejen nás, ale i paní kazatelku překvapil velký zájem dětí právě o tuto  problematiku. Svým jedinečným výkladem si paní kazatelka získala mladší, ale i starší děti, kterými je u nás vždy očekávána. Jsme velice rádi, že se paní kazatelka u nás stala již pravidelným „hostem“, neboť svým zajímavým výkladem nám otvírá nové obzory…


Foto: školní archiv