Únor 2014 - dopis od paní Vodičkové

12.02.2014 18:54

Dne 7.2. 2014 jsme obdrželi velmi milý dopis od paní učitelky Vodičkové z Lotouše, která dopisem reagovala na náš článek "Slánští Zmizelí sousedé" uveřejněný v měsíčníku Slánská radnice v lednu 2014. V dopise nám paní Vodičková popisuje svoje vzpomínky na několik židovských rodin ze Slánska.

Citace z dopisu paní Vodičkové:

..."Dovolte, abych přidala pár střípků vzpomínek.

Schwarzovi byli skvělí obchodníci - nejdříve byli U Kozmů, pak se zmohli a obchodovali ve velkém domě naproti Baťovi. Ti jediní neváhali opustit majetek a utéci, než Hitler zavřel hranice. Byla to početná rodina, měli několik synů. Stará paní zemřela po cestě na moři, ostatní se zachránili. Po válce se přihlásili o svůj majetek, ale  komunisté je odmítli s tím, že nebyli  v odboji - to je co!

Benešovi měli obchod s látkami, co teď stojí parkovací dům. Jejich dva synové, advokáti, zahynuli.

Na dnešním trhu měl řeznictví Arnošt Löwy. Jezdil po vesnicích kupovat dobytek. Jednou svezl moji tetu, ta mu říkala o obavách z fašistů a on pravil: Copak vy, ale my!

Komunita Židů existovala i ve Zlonicích - viz hřbitov Klobukách. Maminka vyprávěla, jak z Klobuk jel pohřební vůz a za ním šel pěšky syn, doprovázel zemřelou matku na slánský Židovský hřbitov.

Paní Libecajtová vyprávěla, že přežila "koncentrák", protože se stále hlásila na práci a natírala si vlasy uhlím s margarinem.

V ulici k lékárně měla paní Leknerová výčep lihovin.

Korcovi - zahynuly i jejich děti, viz . jména na pomníčku u domova důchodců - byli školníky na Komenském náměstí.

Fantovi - vrátila se paní se svobodnou dcerou. Při selekci nabídla paní starší dceři, že si vezme její dítě, ona odmítla a šla s ním raději do plynu.

Po "sametu" přijely dvě Židovky z Ameriky, šly do synagogy, mluvila s nimi paní Bechyňová, co bydlí tam ve Fričově ulici, třeba by věděla více." ...