Listopad 2013 - Mezinárodní konference v Terezíně

12.02.2014 18:38

Nedlouho po tomto milém setkání s paní Irenou Bicencovou se na nás obrátilo Židovské muzeum v Praze
s nabídkou, která se nedá odmítnout. Naše škola byla vybrána, aby na mezinárodní konferenci v Terezíně 
prezentovala projekt pražského židovského muzea "Zmizelí sousedé". Tato nabídka se pro naši školu stala opravdu velkou poctou  a zároveň výzvou. 22.11. 2013  se vydala skupinka našich žáků do Památníku
Terezín, kde na semináři "Holokaust ve vzdělávání", určeném pro vyučující dějepisu, odprezentovala projekt "Slánští Zmizelí sousedé". Vedle naší prezentace mohli účastníci vyslechnout zajímavé příspěvky z Polska,
Německa,Slovenska, Izraele či Nizozemska. Děti si také mohly prohlédnout expozice Památníku Terezín a besedovat s ostatními účastníky semináře. Celá konference se pro nás stala nejen velmi silným zážitkem, ale především obrovskou motivací pro naši další práci.

A právě zde začíná naše další pátrání.... 

Zároveň děkujeme žákům 7. ročníků za reprezentaci naší školy a za zcela  profesionální výkon!

Poděkování si zaslouží: Zuzana Sailerová, Markéta Dvořáková, Michael Džindžichašvili,

Jana Hokovská, Aneta Chrastilová, Nikola Dolejšová a Karolína Vondráčková