Druhý příběh – Žlutá Davidova hvězda "Petra" Beneše (Josef Čermák)

02.09.2013 19:44

Paní Bartoňové se podařilo vypátrat pana Josefa Čermáka, velmi dobrého kamaráda Vladimíra Beneše z dětství, o kterém se nám ve svém dopise zmiňovala Vladimírova spolužačka - paní Novotná z Plzně: "Kamarádil se s chlapcem ze Skůr, křesťanem. Ten hoch utrpěl úraz, když ho při sáňkování kopl kůň do obličeje. Měl z toho trochu znetvořená ústa, což mělo za následek, že se povahově změnil, ale Vladimír se s ním kamarádit nepřestal.“

Josef Rudolf Čeněk Čermák (*  15. listopadu 1924, Skůry ) je významný představitel československého exilu, právník, básník, publicista a historik.

Navštěvoval gymnázium ve Slaném a Po jeho absolvování v roce 1943 byl totálně nasazen v Poldi Kladno. Během pohřbu bývalého prezidenta Edvarda Beneše v roce 1948 byl nakrátko zatčen a po svém propuštění emigroval do Bavorska. Od roku 1949 žije v Kanadě, kde se zanedlouho po svém příchodu intenzivně zapojil do krajanského života.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Rudolf_%C4%8Cen%C4%9Bk_%C4%8Cerm%C3%A1k

Chcete-li se dovědět, jak popisuje Josef Čermák přátelství s Vladimírem, čtěte Druhý příběh – Žlutá Davidova hvězda Petra Beneše na stránce Rodina Benešova .