Židovský hřbitov

 

    ŽidovsKý hřbitov ve Slaném byl založen v roce 1881, spravovalo ho pohřební bratrstvo Chevra kadiša. První pohřeb se zde odehrál již ve stejném roce. Z této doby jsou zde dochované nejstarší  náhrobky. Odpočinek zde nalezli Židé z okolí Slaného - Podlešína, Hořešoviček, Klobuk, Knovíze, Lán, Třebichovic, Řisut, Přelíce, Pozdně  a dalších obcí. Do té doby byli Židé pohřbíváni v nedalekých Blevicích.

    Hřbitov má rozlohu 3188 m², z celkového počtu náhrobků se dochovalo jen šest řad. Poslední pohřeb zde proběhl roku 1951. Uprostřed zdi hřbitova směřující na jih se nachází obřadní sín ve funkcionalistickém stylu z let 1931–33.  Zajímavým prvkem obřadní síně jsou kruhová okna s vitráží Davidovy hvězdy. Po stranách obřadní síně najdeme dva domky. První sloužil jako tahara (místnost určená k rituálnímu očištění pozůstatků) a umrlčí komora, druhý byl bytem hrobníka. Hřbitov se z části nachází na soukromém pozemku a veřejnosti je nepřístupný. Jeho zbylá část i s hroby patří Židovské náboženské obci.

    V roce 2010 prohlásilo Ministerstvo kultury ČR areál židovského hřbitova ve Slaném, včetně obřadní síně,  za kulturní památku.

Zdroj: https://www.infoslany.cz

Foto: školní archiv