Židovská synagoga

 

    Židovská synagoga byla ve Slaném postavena v roce 1865 v dnešní Fričově ulici. Architektonicky byla rozdělena na dvě části. První hlavní část byla tvořena modlitebnou pro Židy, kde se scházeli, utvrzovali se ve své víře a společně četli. Zdobí ji mohutné Mojžíšovy desky, které připomínají desatero božích přikázání. Druhá dvoupatrová část byla obytná. Synagoga je dochována v původní podobě. Vedle synagogy stála i židovská škola, kde se v letech 1862-1896 vyučovaly židovské děti. Krátce na to byla škola prodána a nadále se učilo ve slánské synagoze.

    Slánská synagoga sloužila po válce jako skladiště, později měl slánskou synagogu pronajatý státní archiv. Dnes tato židovská památka slouží jako stanice Policie ČR Slaný.

Zdroj: https://www.infoslany.cz

Foto: školní archiv